Varevogne

4 stk. nye VW fra "Risc's Kaffeerstatning", "Selandia", "Daells Varehus" og "Tæppebussen",

3 nye VW indkøbt til banebørstedag hos NMJK. Codan Gummi, DSB Banetjenesten og Bisserup Turist- og Rutebiler.

Blandede varevogne, bl. a. Carlsberg, Daells Varrehus og Hellerup Is.

Danske varevogne: Møllebrød, Rutana, Daels Varehus, Betzer, Lyngby Flødeis, Gøl Pølser, Semperit og Brugsen

Danske varevogne: Scania, Wibroe, Skandivisk Motor, Dansk Farve og Lak, Cafax, Castrol Motorolie og DDSF.

Frisporet/Brekina VW T2 og Opel Blitz mejeribiler.

Brekina VW T1B og Mercedes Unimog fra Danmarks Radio.

Et par biler fra Fiskehandleren

2 stk. Brekina Kgl. Post, Renault 4.

Fona

Volvo 210, Irma, Singer og Skovsen

2 stk. Volvo 210 ( DSB og ESSO).

2 stk. Volvo Duet DDSF

Lidt flere danske rugbrød

Nordic Scale Models BP og Luklet VW T1

Endnu et par Volvo Duet varevogne fra Dansk Farve- og Lakfabrik og Fona.